Onderling wantrouwen, een sluimerend conflict of openlijke ruzie zijn desastreus voor veiligheid. Zeker tussen professionals, die zelfstandig werken op risicovolle locaties. Zoals offshore professionals.  Verschillen in nationaliteit en cultuur maken het nog complexer.

Echt effectief herstel van een beschadigde vertrouwensrelatie kan uiteindelijk alleen tussen de betrokkenen zelf plaatsvinden.

Ik heb ruime ervaring van binnenuit in offshore, infrastructuur en bouw. Als mediator ben ik neutraal en help ik medewerkers met het zelf oplossen van hun conflict door de communicatie en onderling vertrouwen en wederzijds  respect te herstellen. 

Met als doel: nul ongevallen.

Voorbeeld

Een ruzie tussen twee offshore wind service monteurs verziekt de sfeer. De teams bestaan uit twee- en drietallen en werken zelfstandig. Escalatie lijkt een kwestie van tijd met alle risico’s van dien. Tijdens de mediation komen aannames en veronderstellingen naar boven, die hebben geleid tot wantrouwen en ruzie. Beter onderling begrip leidt betere communicatie en begin van nieuw vertrouwen.

  • Safety First
  • Culturele analyse vooraf
  • Engelstalige mediation mogelijk
  • Zie ook: team mediation

Interesse of vragen? Neem vooral contact op