Ik geef als project manager sturing aan multidisciplinaire projecten in veeleisende omgevingen, van ontwerp tot en met oplevering. Of ik geef invulling aan een sleutelpositie, zoals interface management met de omgeving of afstemming tussen ontwerp – uitvoering.

Mijn kracht ligt in het leiden van multidisciplinaire teams van experts. Zorgen voor duidelijke doelen en verwachtingen en het zorgen voor de afstemming en inpassing in de veeleisende omgeving.

Voorbeelden

Bouwteam project met als doel versneld een project te realiseren zodat de klant zijn operationele vergunning kan behouden. Door het bouwteam is tijdigeaankoop van funderingszand gerealiseerd en daarmee zijn zowel budget als tijdschema veiliggesteld.


Uitbreiding van de logistieke faciliteiten in het buitenland, van een offshore service provider. Als onderdeel van het programma van eisen wordt eerst een optimalisatie van het magazijn uitgevoerd. Zowel in oppervlakte als in inrichting. Operationele medewerkers worden betrokken in de logistieke indeling, zodat een optimaal en breed gedragen inrichting wordt gerealiseerd.

  • Uitvoeringsexpertise
  • Multidisciplinaire projecten
  • Interface-management
  • Stakeholder-management

Interesse of vragen? Neem contact op.