Voor waar het doorvoeren van een verandering of implementatie om tijdelijke versterking van het management vraagt. Iemand, die overzicht heeft en mensen meeneemt door het proces. Verandering beklijft pas, wanneer de betrokken medewerkers intrinsiek ‘aan boord’ zijn.

Voorbeeld

De ontwikkeling van onderhoudsaannemer naar Service Provider vraagt niet alleen structurele uitbreiding van activiteiten, zoals maintenance engineering. Het vraagt ook verandering van cultuur en mindset en kennis van Asset Management. Het veranderprogramma wordt uitgebreid met een op maart gemaakt post-hbo opleidingsprogramma voor het team.

  • Vertaling strategie naar concrete actie
  • Aanjager
  • Draagvlak

Interesse of vragen? Neem dan contact op.