De meest optimale communicatie tussen mensen is door met elkaar in gesprek te gaan. Verbaal en non-verbaal. Dat gaat het beste wanneer je allemaal in dezelfde ruimte bent.

Vanwege de maatregelen in het kader van de COVID-19 maatregelen, is dat momenteel niet altijd mogelijk of wenselijk. Online video mediation is dan een goede mogelijkheid om toch met elkaar in gesprek te gaan en het conflict aan te pakken.

Ik maak gebruik van een digitale kamer, die afgesloten kan worden, zodat de mediation in vertrouwelijkheid kan plaatsvinden.

  • Veilige digitale omgeving
  • Vanuit uw eigen kantoor of huis
  • Web-based, geen programma nodig

Interesse of vragen? Neem contact op