De samenwerking binnen het team loopt niet meer goed, er is sprake van groepsvorming of zelfs pestgedrag. Een bouwteam, dat vol goede moed is gestart, maar waar de teamspirit verzand is in discussies. Of er is sprake van een keihard conflict en een compleet vastgelopen team.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Spreekwoord

Als mediator help ik individueel betrokken en teams in de onderlinge dialoog en het (weer) opbouwen van een vertrouwensbasis. Conflicten stimuleren creativiteit en vindingrijkheid en kunnen leiden tot een sterkere onderlinge band.

Voorbeeld:

Wantrouwen en cultuurverschillen tussen een (buitenlandse) vestiging en een afdeling op het hoofdkantoor belemmert samenwerking en zorgt daarmee voor contractuele en financiële risico’s. Totdat betrokkenen elkaars perceptie en de verschillende én gedeelde belangen leren kennen. 

Interesse of vragen? Neem contact op