Ruzie tussen eigenarenvennoten of directieleden kunnen de organisatie in een wurggreep houden en de werksfeer verpesten. Betrokkenen zijn gewend zichzelf te laten gelden en dat kan de-escaleren nog lastiger maken. Bij familiebedrijvenkan dit nog sterker het geval zijn.

Ik ben gewend om te gaan met de dynamiek van management teams en hun individuele leden. Ik help partijen om onder neutraal voorzitterschap constructief het conflict en de onderlinge communicatie te verbeteren. Het vinden van een oplossingen is dan vaak een logisch gevolg. 

Zonder wrijving geen glans”: een constructief overwonnen conflict maakt de onderlinge band vaak sterker en teams effectiever. Ook een beëindiging van een zakelijke relatie is gebaat bij een professionele communicatie. 

Voorbeeld:

Binnen een snel groeiend productiebedrijf is frictie ontstaan in het managementteam, inclusief de eigenaren. Door o.a. werkdruk en respect voor de eigenaren blijven veel zaken onuitgesproken. Na interventie worden verwachtingen uitgesproken en meer structuur aangebracht zodat het team de groei weer aan kan.

  • Eigenaren, maten, vennoten
  • Directie- en managementteams
  • Zie ook: Team Mediation

Interesse of vragen? Neem contact op.