Als een project of afdeling ontspoort, is het zaak in te grijpen en snel de juiste beslissingen te nemen. Als interim manager heb ik snel overzicht en inzicht om dat te doen. Daarna volgt het weer opbouwen van vertrouwen: binnen het team en met de stakeholders daaromheen.

Voorbeelden

De bouw van een parkeerkelder van een appartementencomplex raakt vertraging op, door voortslepende discussie over de logistiek. De projectleider raakt de controle kwijt. Ingrijpen is nodig. Op basis van een inventarisatie van belangen en onderhandelruimte wordt een haalbare planning vastgesteld en doorgevoerd. Parallel worden contractuele discussies afgehandeld. De kelder is tijdig gereed voor aanvang van de bouw van het appartementencomplex.


Een lekkage in een onderhoudshal veroorzaakt een waterverontreiniging. De schuldvraag tussen drie stakeholders verlamt alle actie. Dan dwingen zware regenval en bevoegd gezag van twee overheden tot directe actie. Een crisisteam wordt geformeerd en een pragmatisch plan opgesteld, met akkoord van bevoegd gezag. Verdere vervuiling en kosten worden voorkomen.

  • De-escalatie en conflictmanagement
  • Prioriteiten stellen en besluiten nemen
  • Duidelijke communicatie
  • (Her)opbouwen vertrouwensbasis

Interesse of vragen? Neem contact op.