Grip

Technische bedrijven en multidisciplinaire project- en onderhoudsorganisaties kunnen de grip op hun bedrijfsvoering verliezen door conflict of andere disrupties. Zoals verlies, sterke groei, of een radicale beleidswijziging.  Het wegvallen van vaste kaders, verlies van samenhang en structuur, etc. leidt tot chaos en onzekerheid. Met als gevolg hogere risico’s, kosten en verloop.
Vanuit BarkInterim help ik deze organisaties effectief en daadkrachtig om te gaan met deze dynamiek van verandering, onzekerheid én nieuwe kansen.

…op Complexiteit & Conflicten

Complexiteit wordt alleen beheersbaar, wanneer professionals geïnspireerd samenwerken en kennis delen op basis van vertrouwen en wederzijds respect
Verbinden, richting geven en een duidelijk proces binnen de hectiek:
Mijn kracht is het creëren van stabiliteit, daadkracht en vernieuwing. Juist in tijden van conflict en verandering.

Door te bouwen aan sterke integrale teams van betrokken medewerkers, en conflicten om te buigen in teamwork en synergie. Afstemming van processen en inhoud mét de professionals.
Kortom, effectieve interactie, gericht op mens en resultaat.

Mijn basis ligt in technische projecten en assetmanagement : infrastructuur, luchthavens en offshore wind. Ik spreek de taal van de directiekamer en van de werkvloer.
Ik ben beschikbaar als manager, mediator en coach.

Aart is BarkInterim

Ontdek meer over mij en wat ik mogelijk voor u of uw organisatie zou kunnen betekenen op het gebied van management en mediation. Ik ontmoet u graag voor een persoonlijk gesprek.