Het aantal contracten gericht op samenwerking tussen marktpartijen en opdrachtgevers neemt toe. Een contract alleen is echter niet voldoende. Conflicten zijn ook nodig voor echte samenwerking. Het draait om timing.

Juristen en technici timmeren zaken graag dicht. En de meeste mensen ontwijken sowieso graag conflict. De paradox is, dat wie conflict probeert te voorkomen, het risico neemt er extra hard mee in aanraking te komen.

Samenwerking is en blijft mensenwerk. Daar horen conflicten bij. Wederzijdse afhankelijkheid creëert beiden. Het start meestal met rationele, inhoudelijke discussies. Mensen nemen daarnaast hun eigen bagage mee en daarmee interpretaties, waarde-oordelen, en communicatie. Complexiteit versterkt dat. En in die emotionele kan zit het gevaar van een vicieuze cirkel en verdere escalatie.

Maar conflict en emotie zijn ook functioneel: ze wijzen aan waar belangen en percepties tussen partijen uit elkaar lopen. Goede én snelle oplossingen, versterken dit wederzijds begrip en creativiteit. In plaats van conflict en emotie weg te organiseren, doen partijen er dus beter aan ze juist eerder te benutten. Vanaf de start. Mediation in verschillende vormen kan daar een positieve bijdrage aan leveren.

Als manager en mediator richt ik me op het verbeteren van teamwork en (project)resultaat.
Wilt u meer weten? Kijk op mijn vernieuwde website of neem direct contact op.

Aart Bark