Proces- en gevolgkosten van juridisch geschillen zijn hoog, ook al zijn ze niet altijd even zichtbaar. Bovendien zijn de communicatie en onderlinge verstandhoudingen met uw klant of leverancier verstoord. De rest van het project loopt daardoor moeizaam, vervolgopdrachten minder kansrijk.

Er is een zakelijk gezien beter alternatief voor arbitrage of rechtszaak:
Als onafhankelijke, neutrale, onpartijdige mediator met kennis en ervaring in de sector, help ik partijen onderling hun conflict op te lossen. In een duidelijk proces. Voorbij de posities en emoties brengen we de belangen op tafel. Zoeken alternatieve opties en komen via integratief onderhandelen tot win-winoplossingen.
Het project kan weer verder met een beter wederzijds begrip.  Vaak ook als er nog ‘restpunten’ zijn, waarover nog wel gearbitreerd moet worden.

Voorbeeld:

Een zware discussie over de capaciteit van de hoofdconstructie tijdens de bouw van een spoorviaduct leidt uiteindelijk tot een arbitragezaak. De slechte verstandhouding verlamt de andere meerwerkdiscussies. Totdat partijen met oog voor elkaars belangen tot een deal komen en de verstandhoudingen normaliseren. De voortgang van het project komt weer op gang. De arbitrage heeft nog wel een financiële impact, maar houdt het project niet meer op. 

  • Lagere kosten
  • Sneller, dus minder vertraging
  • Behoud of herstel zakenrelatie
  • Toekomstbestendige oplossingen

Interesse of vragen? Neem gerust contact op