Conflicten, iedereen heeft er wel eens mee te maken. Ook in projecten of onderhoudscontracten. En dat is ook logisch: projecten en onderhoud moeten vaak worden uitgevoerd binnen de harde kaders van contracten, tekorten aan technisch personeel, tijdsdruk. Discussies en tegengestelde belangen zijn onvermijdelijk. 
Maar toch: als een discussie escaleert, voelt dat vaak als falen. Omdat je het niet opgelost krijgt.
En – laten we eerlijk zijn – vooral omdat die ander, die kennelijk echt niet wil bewegen. Want zelf zijn wij altijd de redelijk zelf natuurlijk, toch…?
Hulp vragen bij iemand anders, dat doen we vaak ook niet graag. We moeten dat toch zelf kunnen. Totdat het het conflict echt uit de hand loopt en bij de arbiter of rechter moet worden behandeld.

Tja, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen….
Jammer, want professionele bemiddeling of hulp kan heel zinvol zijn. Ook zónder direct met de andere partij en een derde om tafel te gaan. 

Hoe dat werkt?
Om dat uit te leggen, is het goed eerst kort uit te leggen hoe conflicten escaleren.

Ruzies, discussies, conflicten, ze lijken geleidelijk de bocht uit te vliegen, maar feitelijk escaleert een conflict in stappen (Escalatieladder van Glasl) Telkens wordt er een grens overschreden, waarmee gedragingen, communicatie en percepties van betrokkenen veranderen. Dit heeft tot gevolg, dat een zakelijke discussie verwordt tot een emotionele strijd tussen partijen, die zelfs kan uitmonden in een soort oorlog…

Als je nu weet op welke trede van de escalatieladder je conflict zich bevind, kun je gerichter stappen zetten om te de-escaleren. En het helpt om zelf een spiegel voorgehouden te krijgen.

Daarom heb ik een “Conflictscan” ontwikkeld. Samen bespreken we het conflict en bepalen wat de escalatiegraad is. Op basis daarvan kan ik adviseren wat de meest raadzame stappen kunnen zijn. Zeker als het conflict nog niet te ver is geëscaleerd, kunnen bewuste aanpassingen in communicatie en gedrag – en in je eigen perceptie van de situatie – al heel effectief zijn.

Zo kun je met wat hulp, toch zelf het conflict een constructievere wending geven.