Author: Aart Bark

Conflictscan: De schaamte voorbij

Conflicten, iedereen heeft er wel eens mee te maken. Ook in projecten of onderhoudscontracten. En dat is ook logisch: projecten en onderhoud moeten vaak worden uitgevoerd binnen de harde kaders van contracten, tekorten aan technisch personeel, tijdsdruk. Discussies en tegengestelde belangen zijn onvermijdelijk. Maar toch: als een discussie escaleert, voelt dat vaak als falen. Omdat je..

Lees verder

Commercial NMv

De Nederlandse Mediatorvereniging (NMv) heeft onderstaande spot eind 2019 uitgezonden. Maar het 0800 nummer staat nog altijd open.Maar uiteraard kunt u altijd rechtstreeks met mij contact opnemen.

Een goed conflict is het halve werk

Het aantal contracten gericht op samenwerking tussen marktpartijen en opdrachtgevers neemt toe. Een contract alleen is echter niet voldoende. Conflicten zijn ook nodig voor echte samenwerking. Het draait om timing. Juristen en technici timmeren zaken graag dicht. En de meeste mensen ontwijken sowieso graag conflict. De paradox is, dat wie conflict probeert te voorkomen, het..

Lees verder